Equip

L'equip de Publimas està constituït per un grup de professionals en el món del disseny, la producció i el muntatge de tota mena de suports publicitaris.

Treballem per satisfer les inquietuds comunicatives dels nostres clients.

 

Contacte:

Administració i producció: publimas@publimas.cat
Disseny gràfic: digital@publimas.cat