Equip

L'equip de Publimas està constituït per un grup de professionals en el món del disseny, la producció i el muntatge de tot tipus de suports publicitàris.

Treballem per satisfer les inquietuds comunicactives dels nostres clients

 

Contacte:

Administració i producció _ publimas@publimas.cat
Disseny gràfic i web _ digital@publimas.cat