Klapar

Panell amb lletres corpòries il·luminades

Fabricació i col·locació de lletres d'alumini il·luminades amb LED sobre panell folrrat amb impressió digital.