Supermercat la Jonquera

Impressions sobre estructura

Expositor de sostre, realitzat amb alumini i folrat amb vinil imprès laminat. Il·luminació inferior amb al·lògenes de LED.